HOME  |  お問合せ  |  サイトマップ  |  リンク集  |  創晶プロジェクト
会社情報 事業内容 FAQ 新着情報 ニュースリリース
事業内容 products & services

Growth of high-strength protein crystals with nanofibers
Applied Physics Express 9 (2016) 035503
Miki Matsuoka, Keisuke Kakinouchi, Hiroaki Adachi, Mihoko Maruyama, Shigeru Sugiyama, Iori Nakabayashi, Hiroshi Tsuchikura, Atsushi Kuwahara, Satoshi Sano, Hiroshi Y. Yoshikawa, Yoshinori Takahashi, Masashi Yoshimura, Hiroyoshi Matsumura, Satoshi Murakami, Tsuyoshi Inoue, Yusuke Mori and Kazufumi Takano
[詳細]

Anagliptin, a potent dipeptidyl peptidase IV inhibitor: its single-crystal structure and enzyme interactions
J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 30 (2015) 981-988
Yukihisa S. Watanabe, Yoshika Yasuda, Yuko Kojima, Shino Okada, Tomoko Motoyama, Ryo Takahashi and Mitsuru Oka
[詳細]

Development of protein seed crystals reinforced with high-strength hydrogels
Cryst. Eng. Comm. 17 (2015) 8064-8071
Shigeru Sugiyama, Noriko Shimizu, Keisuke Kakinouchi, Osamu Hiraoka, Hiroyoshi Matsumura, Hiroshi Y. Yoshikawa, Yoshinori Takahashi, Mihoko Maruyama, Masashi Yoshimura, Hiroaki Adachi, Kazufumi Takano, Satoshi Murakami, Tsuyoshi Inoue, Michio Murata and Yusuke Mori
[詳細]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


著作権について
 
 
Copyright (C) 2003-2017 SOSHO. All Rights Reserved